L'Exposició Internacional de 1929

1. ANTECEDENTS. LA MUNTANYA DE MONTJUÏC, ESCENARI DE L’EXPOSICIÓ

2. CONTEXT HISTÒRIC. DE L’EXPOSICIÓ DE 1888 A LA DE 1929
2.1.- Crisi de la Restauració i Primo de Rivera
2.2.- La Lliga Regionalista, la Mancomunitat i el Noucentisme
2.3.- Antecedents a la ciutat de Barcelona
                Demografia i habitatge
                Infraestructures i transports
                La indústria i l’electrificació
                Urbanisme: el Pla d’enllaços i la Reforma Interior

3- LA GESTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
3.1.- Antecedents (1901-1905)
3.2.- La decisió sobre l’emplaçament (1914)
3.3.- El procés d’urbanització de Montjuïc (1914-1923)
3.4.- L’Exposició amb la Dictadura (1923-1929)

4- EL DESENVOLUPAMENT DE L’EXPOSICIÓ
4.2.- L’Exposició Iberoamericana de Sevilla

5- L’ARQUITECTURA DE L’EXPOSICIÓ
5.1.- Construccions urbanístiques
5.2.- Edificis: palaus i pavellons generals
5.3.- Pavellons dels països participants i pavellons particulars
5.4.- Edificis i construccions complementàries

6.- BALANÇ: L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929 COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ URBANA